Purtret

L'Uniun dals Grischs (UdG) es l'organisaziun da lingua e cultura rumantscha per l'Engiadina, Val Müstair e Bravuogn. Seis böt es da promouver e mantgnair la lingua ed ils bains culturals dals Rumantschs Ladins.

L'UdG edischa tanter oter cudeschs, periodics ed otras medias in rumantsch ladin e maina ün lö d'inscunter cun libraria e program d'occurrenzas i'l Chesin Manella a Schlarigna.

L'UdG es organisada sco società ed es ün'uniun affiliada da la Lia Rumantscha, l'organisaziun da tet da las uniuns linguisticas e culturalas rumantschas.

Ulteriurs detagls a reguard l'organisaziun da l'Uniun dals Grischs resortan da seis tschantamaints.

Tschantamaints


Commembranza pro l'Uniun dals Grischs UdG

La radunanza generala da l’UdG dals 3 october 2020 ha approvà üna revisiun totala dals tschantamaints. Tenor quella nun es la commembranza da l’UdG plü colliada culla cumpra dal Chalender Ladin.

Cun dvantar commembra o commember sustengna Ella/El las staintas da l'Uniun dals Grischs per chürar e promouver lingua e cultura rumantscha ladina cun realisar il dicziunari online in puter e vallader, nossas ediziuns, la vendita da cudeschs rumantschs, occurrenzas ed oter plü.

La contribuziun annuala per commembras e commembers es:

  • CHF 25.-- per persuna.

Eu vögl dvantar commember/-bra da l’Uniun dals Grischs:


Dumondas da sustegn

L'Uniun dals Grischs spordscha sustegn finanzial per progets chi promouvan lingua e cultura rumantscha. Premissas sun:

  • clera colliaziun cun la lingua rumantscha
  • la dumonda sto esser documentada cun descripziun detagliada e preventiv
  • il sustegn finanzial normal es frs. 200.--, in cas specials po el esser max. frs. 500.--
  • termins per inoltrar las dumondas sun fin marz e fin settember.
  • Lia Rumantscha ed Uniun dals Grischs coordineschan lur sustegns. I nun es pussibel da survgnir sustegns da tuottas duos organisaziuns.
  • Per dumondas da sustegn es la Lia Rumantscha la prüm'adressa da contact. Be scha la Lia Rumantscha nu sustegna, po gnir inoltrada la dumonda da sustegn eir a l'UdG.

Dumondas sun dad inoltrar per scrit a l'UdG:
Uniun dals Grischs, Straglia da sar Josef, 7505 Schlarigna, e-mail: UdG

Infuormaziuns da il president da l'Uniun dals Grischs, e-mail: Hermann Thom