Commembranza

La radunanza generala da l’Uniun dals Grischs dals 3 october 2020 ha approvà üna revisiun totala dals tschantamaints. Tenor quella nun es la commembranza pro l’UdG plü colliada culla cumpra dal Chalender Ladin.

Cun dvantar commembra o commember sustengna Ella/El las staintas da l'Uniun dals Grischs per chürar e promouver lingua e cultura rumantscha ladina cun:

  • realisar ils dicziunaris online puter/vallader
  • chürar ediziuns ladinas
  • pisserar per la vendita da cudeschs ladins
  • organisar occurrenzas

Sco commember profitta Ella/El dals seguaints avantags

  • Ella/El po as partecipar activamaing a tuot il travasch da l'Uniun dals Grischs
  • nossa newsletter Tilla/Til tegna al curraint da quai chi gira pro l'Uniun dals Grischs
  • Ella/El vegn infuormà da tuot las occurrenzas cha l'Uniun dals Grischs organischescha

La contribuziun annuala per commembras e commembers es: CHF 25.-- per persuna.

Dvantar commember po Ella/El cun implir oura il formular quia suotvart.

Formular per dvantar commember

Eu vögl dvantar commembra/commember da l'Uniun dals Grischs