Uniun dals Grischs

L'Uniun dals Grischs (UdG) es gnüda fundada dal 1904 cul böt da s'ingaschar pel mantegnimaint e la promoziun da la lingua ed dals bains culturals dals Rumantschs Ladins in Engiadina, Val Müstair ed a Bravuogn.

L'Uniun dals Grischs edischa cudeschs, periodics ed otras medias in rumantsch ladin, ella maina ün lö d'inscunter cun butia da cudeschs e program d'occurrenzas i'l Chesin Manella a Schlarigna, ella pissera per la derasaziun da cudeschs rumantschs ladins cun sia vendita online chi spordscha passa 500 artichels, ella gestiunescha sün sia pagina d'internet ils dicziunaris online puter/vallader, ella organisescha e sustegna progets a favur dal rumantsch ladin.

L'Uniun dals Grischs es organisada sco società. Ella es ün'uniun affiliada da la Lia Rumantscha e collavurescha cun otras uniuns linguisticas e culturalas.

Ulteriurs detagls a reguard l'organisaziun da l'Uniun dals Grischs resortan da seis tschantamaints.

Dumondas da sustegn

L'Uniun dals Grischs spordscha sustegns finanzials per progets chi promouvan lingua e cultura rumantscha. Premissas sun:

  • Clera colliaziun cun la lingua rumantscha
  • La dumonda sto esser documentada cun descripziun detagliada e preventiv
  • Il sustegn finanzial normal es frs. 200.--, in cas specials po el esser max. frs. 500.--
  • Termins per inoltrar las dumondas sun fin marz e fin settember.
  • Lia Rumantscha ed Uniun dals Grischs coordineschan lur sustegns. I nun es pussibel da survgnir sustegns da tuottas duos organisaziuns.
  • Per dumondas da sustegn es la Lia Rumantscha la prüm'adressa da contact. Be scha la Lia Rumantscha nu sustegna, po gnir inoltrada la dumonda da sustegn eir a l'UdG.

Dumondas sun dad inoltrar per scrit a l'UdG:
Uniun dals Grischs, Straglia da sar Josef, 7505 Schlarigna, e-mail: info(at)udg.ch

Formular da contact

Comunicaziun a l'Uniun dals Grischs